Produkter / Betongringar och rör

Betongringar och rör

Lantbruksrör

Lantbruksrör

Lantbruksrör finns med diametern 225, 300, 400, 500, 600, 700 och 800 mm och är en meter långa. Diametern är det invändiga måttet.

Finns i följande storlekar:

Diameter mm Längd mm
225 1000
300 1000
400 1000
500 1000
600 1000
700 1000

Muffrör

Muffrör

Muffrör finns med diametern 150, 225, 300 och 400 mm och är en meter långa. Diametern är det invändiga måttet.

Finns i följande storlekar:

Diameter mm Längd mm
125 1000
225 1000
300 1000
400 1000

Kulvert

Kulvert

Kulvert med fot finns med diametern 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 och 1800 mm. Längden är 1000 mm. Diametern är det invändiga måttet.

Finns i följande storlekar:

Diameter mm Längd mm
600 1000
800 1000
1000 1000
1200 1000
1400 1000
1600 1000
1800 1000

Fler artiklar...

Sida 3 av 4

3