Produkter / Brunnar och avlopp

Brunnar och avlopp

Oljebrunnen

Oljebrunnen

Oljebrunnen är smidig då den är i två delar och går fort att montera, en bottendel och en kona med en oljebeständig packning mellan. Om hålet är grävt och man kommer intill med lastbil så lyfter vi den på plats vid leverans.

Fördelningsbrunnen

Fördelningsbrunnen

Fördelningsbrunn med botten, med två eller tre uttag för spridarrör. Vi har även kompletta infiltrationspaket där fördelningsbrunn, spridarrör, lock , packning och flexböjar ingår. Diameter 400 mm och höjd 1000 mm.

Rensbrunnen

Rensbrunnen

Rensbrunn med botten, 110 mm eller 160 mm inloppshål. Diameter 400 mm och höjd 1000 mm.

Fler artiklar...