Produkter / Brunnar och avlopp / Fördelningsbrunnen

Fördelningsbrunnen

Fördelningsbrunnen

Fördelningsbrunn med botten, med två eller tre uttag för spridarrör. Vi har även kompletta infiltrationspaket där fördelningsbrunn, spridarrör, lock , packning och flexböjar ingår. Diameter 400 mm och höjd 1000 mm.