Produkter / Brunnar och avlopp / Minireningsverk

Minireningsverk

Minireningsverk
Minireningsverk

WSB® Clean är CE-märkt och certifierat enligt EN 12566-3. Reningsverket uppfyller de nya kraven som införs från 2013.

WSB® Clean är ett beprövat och högeffektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong som är anpassat för vårt nordiska klimat.

Tekniken bakom minireningsverket utvecklas i Tyskland och det finns ca 35 000 anläggningar i drift i 14 olika länder världen över.

Våra standardlösningar finns för 1-12 hushåll men vi erbjuder även anläggningar för upp till ca 100 fastigheter.

WSB® Clean är ett av endast 4 minireningsverk som är typgodkända för användning i Danmark.

Alla aktiva minireningsverk i Danmark uppföljningstestas 1 gång per år. Vi utför samma tester inom ramen för vårt egenkontrollprogram och analys.

Med Tranås Cementvarufabriks reningsverk och servicelösning får du ett enastående reningsresultat med minsta möjliga ansträngning.

I våra serviceavtal ingår kontinuerlig övervakning via internet, 1-2 servicebesök då vi rengör och synar anläggningen, fyller på flockningsmedel och tar vattenprover för analys.

  • Minireningsverk
  • Minireningsverk

Reningsresultaten överträffar Naturvårdsverkets krav för hög skyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve.

Krav WSB® Clean
BOD7 90 % 97 %
Totalkväve 50 % 58 %
Totalfosfor 90 % 98 %

 

Informationsmaterial för nedladdning:

Produktbroschyr minireningsverk WSB Clean
Produktbroschyr minireningsverk WSB® Clean

 

Ritningsskisser:

Typgodkännande och CE-märkning