Skalblock

Skalblock
Skalblock är en mursten för t ex gödselplattan, stödmur och stallväggar. De får en hög hållfastighet då man fyller dem med betong. Finns i bredderna 150, 190, 250 och 290 mm med en höjd av 200 mm och en längd av 500 mm.
  • Skalblock

 

Bredd Höjd Längd
150 mm
200 mm
500 mm
190 mm
200 mm
500 mm
250 mm
200 mm
500 mm
290 mm
200 mm
500 mm