Produkter / Hedamurar / Kombimur Plus

Kombimur Plus

Kombimur Plus

HEDA - Håller i längden

Gör en av våra populäraste murar mer flexibel

En av årets nyheter, Heda Kombimur Plus, kompletterar Heda Kombimur under mark. Heda Kombimur Plus kan dessutom svänga med originalblocket, utan att några speciella stenar behövs. Eftersom Heda Kombimur Plus används som stödmur är den ensidig. För övrigt är kvalitet och struktur densamma för båda stenarna. Det är också en lättmonterad och flexibel mur som ökar möjligheterna för dig som gillar Heda Kombimur. Inte minst för att du nu också kan få trädgården att växa genom att utnyttja nivåskillnader på ett bättre sätt.

Finns i följande färger:

  • Kombimur Grå
    Grå
  • Kombimur Grafit
    Grafit