Så här sätter du kantstödYtterkant är ytans akilleshäl. En svaghet hos de flesta läggningarna är låsningen av ytan. Med låsningen menas den ram som håller ytan på plats, framförallt mjuka ytor som gräsmattor och planteringar. Där svängande bilar vrider stenarna från varandra kan kantstöden sättas i jordfuktad betong (en del cement + tre delar grus).

Så här sätter du kantstödBetongen blandas utan vatten och eftervattnas försiktigt när allt är färdigt. Ett alternativ är dold betongkant (jordfuktad betong) under markstenen. Avsluta gärna den lagda ytan med en större dimension som håller ihop läggningen.