Tips och inspiration

Lär dig hur du ska lägga färdigt rullgräs.

Lär dig de grundläggande principerna om hur man lägger marksten.

Ytterkanten är ytans akilleshäl. Att sätta kantstöd låser och stärker upp ytan.

Lär dig principerna för hur du bygger en mur.