Vecka 29-32 har vi endast öppet tisdagar och torsdagar 9-12.

Mät ut en rät vinkel

När du lägger marksten, börja med att göra en rät vinkel.

Väg av ytan

När du grävt ur underlaget, väger du av ytan för att den ska bli jämn och fin med önskad lutning.

 

Gräv ur

1. Gräv ur 15-25 cm för trädgårdsgång eller uteplats och 30-35 cm för garageuppfart. Den urgrävda ytan ska ha samma fall som den färdiga ytan, 1-2 cm per meter. Se till att ytan lutar ifrån huset.


Täck eventuellt botten

2. Botten på den utgrävda ytan ska vara jämn. Är jorden lerig, kan du täcka botten med en fiberduk som förhindrar att jordmassorna blandar sig med bärlagret ovanpå.


Packa

3. Fyll upp med ett 10-15 cm tjockt bärlager av 0/18 mm samkross eller motsvarande som packas väl med vibroplatta. Jämna till ytan och se till att den får samma lutning som den färdiga ytan ska ha. Kvar upp till den färdiga ytan ska det vara plats för 3 cm sättsand plus markstenens/plattans tjocklek. Behöver du använda kantstöd sätts de i samband med att bärlagret läggs ut och packas. Prova med ett skift av markstenar/plattor, så att kantstöden kommer på rätt avstånd för att undvika onödiga kapningar.

 

4. Lägg ca 3 cm sättsand över ytan och komprimera lagret lätt. Placera ut avdragsbanor (t ex 2-3 meter långa järnrör eller stålprofiler), så att banornas översidor ligger i nivå med markstenens/plattornas undersida. Ytan ska ha ett visst fall från huset, normalt 1-2 cm per meter. Drag av överflödig sand genom att trycka avdragsskivan mot banorna samtidigt som du drar den mot dig. På så sätt får du en färdig bädd att lägga plattorna på. Ta bort banorna och återfyll försiktigt.

 

Lägg ut markstenen/plattorna
5. Lägg ut markstenen/plattorna med en fog på ca 3 mm. Börja med att provlägga ett helt skift så att du kan justera fogarna och slipper onödiga kapningar. Behöver du kapa ska minst en tredjedel av stenen/plattan vara kvar.

Foga och borsta bort överbliven fogsand
6. Se till att fogen blir fylld! Du kan lämpligen använda 0/2 mm sand, som borstas eller vattnas ner i omgångar. Det är särskilt viktigt att du fyller noggrant när det gäller garageuppfarter. Spara fogsand så att du kan underhålla fogarna den första tiden. När fogningen är klar ska överbliven fogsand sopas bort. Ifall plattorna eller markstenen är 60 mm eller tjockar, är det lämpligt att jämna ut läggningen med en vibratorplatta klädd med gummi på undersidan.