Här ser du förenklat hur du i normalfallet bygger en mur med en horisontal, obelastad yta ovanför muren.

Alla våra murar ska grundläggas på frostfritt djup, på icke tjälskjutande material. Vid behov använder du dräneringsslang för att effektivt leda bort vatten från murens grundläggning.

 

Gräv ränna 

1. Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred ränna till grundläggningen. Du kan behöva gräva djupare för högre murar.

 

Komprimera ytan 

2. Fyll ut med ca 25 cm icke tjälskjutande material (bärlager eller singel). Komprimera väl med markvibrator tills ytan blir jämn och väl avvägd.

 

Placera ut blocken 

3. Slå bort nedersta skiftets klackar och placera blocken sida vid sida i hela murens längd. Kontrollera med vattenpass att alla block ligger horisontellt. Lägg nästa skift med halvstens förskjutning, och se till att klackarna ligger an mot det undre skiftets baksida.

 

Lägg dräneringsröret bakom muren 

4. Används dräneringsrör ska du lägga detta bakom blocken, med jämnt fall, så att vattnet leds bort från muren. Återfyll bakom muren med upp till 300 mm dräneringsmaterial.

 

5. Återfyll med ett icke tjälskjutande material (bärlagergrus eller singel) bakom muren efter vartannat skift. Komprimera väl.

 

Image 

6. Kapa till avslut och passbitar med vinkelslip eller huggmejsel.