Vecka 29-32 har vi endast öppet tisdagar och torsdagar 9-12.

Brunnsringar, rör och avlopp

Raka och koniska brunnsringar i betong

Lantbruksrör i betong

Robusta olje- och fettavskiljare i betong

Raka och koniska brunnsringar med gummiringstätning

Lock i betong från diameter 100 mm och uppåt

PEM-, kabel- och dräneringsslangar

Stort sortiment av markavlopp och delar

Pumpbrunnar för såväl grå- som svartvatten

Infiltrationer och markbäddar för markbaserad rening

Svensktillverkat minireningsverk med suveräna reningsresultat

Sluten tank för uppsamling av klosettvatten

Armerade fals- och kulvertrör med fot

Armerade normenliga muffrör / avloppsrör med gummiringsfog

Trekammarbrunnar med hög funktionalitet