Vecka 29-32 har vi endast öppet tisdagar och torsdagar 9-12.

Stenlim PU700 är utvecklat för att ersätta cement (en flaska ersätter ca 20kg cement) för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. T.ex murar, väggar, trappor etc. Kan användas där el, vatten och cement saknas.

Limmar även trä/trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor.

Utmärkande egenskaper

 • Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement
 • Snabbindande kan hanteras efter 15 minuter (vid 20°C)
 • Ca 3 gånger starkare än "vanliga" monteringslimmer

1-komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial. Limmet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och ”2 i 1” ventil.

Levereras i 500 ml flaska (12 st/kartong). Limmet har en beige kulör.

Beredning

 1. Kontaktytor skall vara rengjorda från formolja, sand, damm etc.
 2. Kontaktytan skall fuktas med vatten (blomsterspruta) före skumning om ytorna är torra (gäller inte vid arbete i minusgrader).
 3. Omkringliggande ytor golv etc. täcks med plast eller papp.

Applicering

 1. Använd handskar och skaka flaskan kraftigt minst 20 gånger och montera på en pistol eller medföljande munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid appliceringen.
 2. För mursten med bredd mindre än 200mm läggs en jämn limsträng på ca 40 mm Ø i mitten på murstenens långsida och kortsida.
 3. För mursten med bredd större än 200mm behövs 2 limsträngar som läggs ca 40 mm från ytterkant mot mitten så att de inte blir angripna av solljus.
 4. Efter några sekunder blir limsträngen till en tunn film och fixering av sten skall ske omgående eller inom 5 minuter.
 5. Med pistol:
 6. Limflödet regleras med justerskruven på pistolen.
 7. Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
 8. Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
 9. Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad.

Rengöring

Ohärdat lim avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat lim avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Begränsningar

Ej för ytor belagda med silicone, teflon, polyeten eller formolja. Tål inte UV-ljus.

Skyddsföreskrifter

Innehåller isocyanater. Används handskar och skyddsglasögon. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.