Rustik

Rustik är en marksten som för tankarna till gamla gator och torg. Stenen är trumlad för att få sin speciella karaktär med lätt slitna kanter. Rustik kan gärna kombineras med våra släta plattor för en varierad beläggning på både större och mindre ytor. Rustik lämpar sig lika väl för offentliga miljöer som för uppfart eller uteplats. Rustik 50 mm har distanser i sidorna som garanterar en jämn fog.

 

Inspiration

 

Finns i följande färger

Naturgrå
Antracit
Sand
Terra
Karminröd
Grafitmix

 

Produktinformation

Typ Dimension Färg T Kg/st St/m2 m2/pall
Halvsten 100 x 133 x 50 Naturgrå GC 1,6 75 5,76
Halvsten 100 x 133 x 50 Antracit GC 1,6 75 5,76
Helsten 133 x 200 x 50 Naturgrå GC 3,1 37 11,67
Helsten 133 x 200 x 50 Karminröd GC 3,1 37 11,67
Helsten 133 x 200 x 50 Terra GC 3,1 37 1,67
Helsten 133 x 200 x 50 Antracit GC 3,1 37 11,67
Helsten 133 x 200 x 50 Sand GC 3,1 37 11,67
Helsten 133 x 200 x 50 Grafit mix GC 3,1 37 11,67
Kvadratsten 200 x 200 x 50 Naturgrå GC 4,6 25 11,5
Kvadratsten 200 x 200 x 50 Antracit GC 4,6 25 11,5

 

System

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.