En sluten tank eller septiktank är en uppsamlingstank för uppsamling av klosettvatten för fortsatt transport till behandlingsanläggning, t ex kommunala reningsverket eller hygienisering före spridning på åkermark. Sluten tank används ofta för fritidsfastigheter med hög miljöskyddsklass. Den slutna tanken används då för uppsamlande av klosettvattnet samtidigt som BDT-vattnet (Bad-, Dusch-, Tvättvatten) leds till en slamavskiljare med efterföljande infiltrationsvariant. Brunnar borras efter era mått och behov och kan användas för en mängd olika ändamål såsom sluten tank, urinbrunn m.m.

 

Fler bilder

 

Produktinformation

 

Volym Antal brunnar innerdiameter Ytterdiameter Vikt Vikt tyngsta del Bygghöjd Inloppshöjd
1,5 m³ 1 1 630 mm 1 750 mm 2 170 kg 1 200 kg 1 700 mm 960 mm
2,6 m³ 1 1 630 mm 1 750 mm 2 670 kg 1 700 kg 2 200 mm 1 450 mm
3 m³ 1 1 630 mm 1 750 mm 2 770 kg 1 900 kg 2 420 mm 1 670 mm
5,2 m³ 2 1 630 mm 1 750 mm 5 340 kg 1 700 kg 2 200 mm 1 450 mm
6,0 m³ 2 1 630 mm 1 750 mm 5 540 kg 1 900 kg 2 420 mm 1 670 mm
6,2 m³ 1 2 280 mm 2 450 mm 4 700 kg 3 200 kg 2 300 mm 1 750 mm
7,4 m³ 1 2 280 mm 2 450 mm 5 200 kg 3 700 kg 2 600 mm 2 050 mm
8,4 m³ 1 2 280 mm 2 450 mm 5 500 kg 4 000 kg 2 840 mm 2 290 mm