Geonät används för att stärka muren mot slänten. När man bygger en mur har man alltid väl packat dränerande material innanför och under för att undvika tjälskjutningar. För att ytterligare stärka murens bärighet mot slänten lägger man ett geonät från muren och ett stycke in i slänten. Detta för att armera slänten och samtidigt låta slänten stärka muren. Kläms antingen mellan murstenarna, limmas eller dubbas.

 

Fler bilder

 

Produktinformation

Benämning Dimension m Förpackning
Geonät - Terra Home 30/30 3,9 x 3,0 m Styckförpackad
Geonät - Terra Home 30/30 1,33 x 33,3 m Rulle

 

System