Flis är ett bra material att jämna ut den översta ytan före en markläggning.

 

Produktinformation

Typ Fraktion kbm/ton
Flis 2-5 mm 0,63