Gjutjärnsbetäckningar – hos oss hittar du brett utbud av olika betäckningar till brunnar – täta betäckningar liksom med sil eller med galler. Betäckningarna finns i olika körbarhetsklasser från 3 ton upp till 40 ton.

 

Fler bilder

Lättbetäckning med teleskåprör
Gallerbeteckning
Kupolsilsbetäckning
Tät, variabel betäckning 600/640

 

Produktinformation

Benämning Diameter (mm) Typ Körbarhetsklass
Teleskåpsbetäckning 200/160   40 ton
Lättbetäckning 150 tät 3 ton
Lättbetäckning 300 tät 3 ton
Lättbetäckning 300 sil 3 ton
Lättbetäckning 400 tät 3 ton
Lättbetäckning 400 sil 3 ton
Betäckning 315 tät 40 ton
Betäckning 315 galler 40 ton
Betäckning 400 däxel teleskåp galler 40 ton
Betäckning 400 däxel variabel tät 40 ton
Betäckning 400 däxel galler 40 ton
Betäckning 400 kupolsil  
Betäckning 600 däxel variabel tät 40 ton
Betäckning 600 däxel variabel galler 40 ton
Betäckning 640 däxel variabel tät 40 ton
Betäckning 600 fast tät 40 ton
Betäckning 600 kupolsil  
Spygatt 150 x 75 sidoutlopp  
Spygatt 150 x 75 bottenutlopp