Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt. L-stöden tillverkas som standard med grå, rollad yta och slät baksida. Elementen är försedda med not och fjäder i gavlarna (alt not-not). L-stöden kan anpassas efter behov för lutande krön, gerade hörn och passbitar. Murarna finns för två lastvärden: 5 och 20 kN/m².

Den mindre L-stödmuren 5 kN/m² är lämplig för trädgårdar och parkanläggningar med mindre höjdskillnader som t ex villaterrasser, handikappramper, uppfarter/nerfarter och parkeringsplatser för enstaka personbilar. Max axeltryck 15 kN.

 

Inspiration

 

Finns i följande färger

Naturgrå
Stödmur slät-rollad

 

Produktinformation

Typ Höjd Längd Kg/st Effektiv höjd Bredd ök mur Bredd fot
Rollad 400 1000 135 300 80 300
Rollad 400 2000 270 300 80 300
Rollad 400 3000 375 300 80 300
Rollad 600 1000 190 500 80 410
Rollad 600 2000 380 500 80 410
Rollad 600 3000 570 500 80 410
Rollad 800 1000 250 700 80 520
Rollad 800 2000 500 700 80 520
Rollad 1000 1000 310 900 80 620
Rollad 1000 2000 615 900 80 620
Rollad 1200 1000 400 1100 80 730
Rollad 1200 2000 800 1100 80 730
Rollad 1400 1000 465 1300 80 830
Rollad 1400 2000 930 1300 80 830
Rollad 1600 1000 600 1500 80 930
Rollad 1600 2000 1200 1500 80 930
Rollad 1800 1000 665 1700 80 1000
Rollad 1800 2000 1325 1700 80 1000
Rollad 2000 1000 745 1900 80 1140
Rollad 2000 2000 1490 1900 80 1140
Rollad 2000 2000 1900 1900 80 1540

 

System