En infiltration eller markbädd är ett så kallat markbaserat reningssteg och placeras efter en trekammarbrunn/slamavskiljare. Markbaserad rening fungerar genom att slamavskiljt vatten sipprar ned genom lager av sand- och/eller grusmaterial.

Infiltrationer och markbäddar kan kombineras med reningssteg av olika typer och används anläggningar för både normal och hög miljöskyddsklass.

Alla våra infiltrationspaket går att justera till det format du behöver. Samtliga infiltrations- & markbäddskomponenter går också att köpa separat.

Vi levererar även biomoduler till kompaktfilter.

 

Fler bilder

 

Produktinformation

Fördelningsbrunnar

Diameter Bygghöjd Antal inlopp Antal utlopp
400 mm 1000 mm 1 st 2 st
400 mm 1000 mm 1 st 3 st
600 mm 1200 mm 1 st 2 st
600 mm 1200 mm 1 st 3 st
600 mm 1200 mm 1 st 4 st
900 mm   1 st 5 st
900 mm   1 st 7 st

Uppsamlingsbrunnar

Diameter Bygghöjd Antal inlopp Antal utlopp
400 mm 1000 mm 1 st 1 st
400 mm 1000 mm 1 st 2 st
600 mm 1200 mm 1 st 3 st
600 mm 1200 mm 1 st 3 st

Infiltrationspaket

Storlek Fördelningsbrunn Spridarrör 110/95 mm x 5 m Luftningsrör 110/95 mm x 2,5 m Flexböj 110/95 mm Böj 110 mm, 90° dubbelmuff Ventilhuv 110/95 mm Fiberduk
2 x 10m 1 st ø400 mm 20 m 2 st 2 st 2 st 2 st 30 m²
2 x 15 m 1 st ø400 mm 30 m 2 st 2 st 2 st 2 st 30 m²
3 x 10 m 1 st ø400 mm 30 m 3 st 2 st 3 st 3 st 30 m²
3 x 15 m 1 st ø400 mm 45 m 3 st 2 st 3 st 3 st 45 m²
4 x 15 m 1 st ø600 mm 60 m 4 st 4 st   4 st 60 m²
5 x 15 m 1 st ø600 mm 75 m 5 st 5 st   5 st 75 m²

Markbäddspaket

Storlek Uppsamlingsbrunn Dräneringsrör 110/95 mm x 5 m Luftningsrör 110/95 mm x 2,5 m Flexböj 110/95 mm Böj 110 mm, 90° dubbelmuff Ventilhuv 110/95 mm
1 x 10m 1 st ø400 mm 10 m 1 st - 1 st 1 st
1 x 15 m 1 st ø400 mm 15 m 1 st - 1 st 1 st
2 x 10 m 1 st ø400 mm 20 m 2 st 2 st 2 st 2 st
2 x 15 m 1 st ø400 mm 30 m 2 st 2 st 2 st 2 st
3 x 15 m 1 st ø400 mm 45 m 3 st 3 st 3 st 3 st
4 x 15 m 1 st ø600 mm 60 m 4 st 4 st 4 st 4 st