Vecka 29-32 har vi endast öppet tisdagar och torsdagar 9-12.

Parkkantstödet används främst i parker och innergårdar där trafiktrycket är mindre än i gatumiljö. Kantstenen grävs ner i mark mellan beläggning och planterings- eller gräsyta. Fäst kantstenen jordfuktig betong.

 

Finns i följande färger

Naturgrå

 

Produktinformation

Typ Dimension Radie Kg/st St/varv St/pall
Betong 700 x 350 x 70   40   33

 

 

System