Vecka 29-32 har vi endast öppet tisdagar och torsdagar 9-12.

G-stöden är framtagna med varierande profil för olika typer av anläggningar. Alla kantstenar kan spikas fast med hjälp av vårt spikdon eller limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd limsträng eller RAK asfaltlösning.

Typ A används främst då trafikbelastningen av tyngre fordon inte är så stor. Lämplig till trottoarer utmed bostadsgator, parkeringsplatser, industriplaner, innergårdar, mindre rondeller m.m.

Typ B är lämpligt där högre avgränsning behövs och trafikbelastningen är större, t ex matargator, rondeller och refuger. Ett bra alternativ om en tidig toppbeläggning planeras i bostadsområden.

Typ C är ett enkelt G-stöd till parker, trädgårdar och gårdsmiljöer med liten belastning från mekanisk snöröjning.

Typ D är ett kraftigt avgränsat stöd för de tyngre trafiklederna som t ex större matarleder, in- och utfartsleder till tätorter, rondeller, refuger och industriplaner. Ett bra alternativ till gator med stor belastning och återkommande behov av toppbeläggning.

 

G-stöd typ A

Typ A används främst då trafikbelastningen av tyngre fordon inte är så stor. Lämplig till trottoarer utmed bostadsgator, parkeringsplatser, industriplaner, innergårdar, mindre rondeller m.m.

 

Fler bilder

 

Finns i följande färger

Naturgrå

 

Typ Dimension Radie Kg/st St/varv St/pall
A:1 Drän 155 x 800 x 100   20   48
A:1 Rak 155 x 800 x 100   19   48
A:10-4 Försänkt till 4 cm vä m 155 x 800 x 100   15   48
A:10-7 Försänkt till 4 cm hö m 155 x 800 x 100   18   48
A:11 Hörn utåt 155 x 400/400 x 100   16 4 32
A:12 Hörn inåt 155 x 250/250 x 100   16   32
A:13-4 Övergång till 7 cm m hå 155 x 300 x 40   3   180
A:17-7 Överfart til 7 cm m hål 155 x 500 x 70   10   60
A:2 Konvex 155 x 500 x 100 6-12 12 48 48
A:3 Konkav 155 x 500 x 100 6-12 12 48 48
A:4 Konvex 155 x 785 x 100 4,5 19 36 30
A:43 Konkav 155 x 785 x 100 4,5 20 36 32
A:4-4 Böjd för övergånsställ 155 x 390 x 100 4,5 5 72 240
A:5 Konvex 155 x 785 x 100 3,0 19 24 30
A:53 Konkav 155 x 785 x 100 3,0 20 24 32
A:6 Konvex 155 x 785 x 100 2,0 19 16 30
A:7 Konvex 155 x 785 x 100 1,0 19 8 24
A:73 Konkav 155 x 785 x 100 1,0 14 12 32
A:8 Konvex 155 x 785 x 100 0,5 19 4 18
A:9-4 Försänkt till 4cm vä m h 155 x 800 x 100   15 12 48
A:9-7 Försänkt till 7 cm vä m 155 x 800 x 100   18   48

 

System

 

G-stöd typ B

Typ B är lämpligt där högre avgränsning behövs och trafikbelastningen är större, t ex matargator, rondeller och refuger. Ett bra alternativ om en tidig toppbeläggning planeras i bostadsområden.

 

Fler bilder

 

Finns i följande färger

Naturgrå

 

Typ Dimension Radie Kg/st St/varv St/pall
B:1 Drän 155 x 800 x 120   25   42
B:1 Rak 155 x 800 x 120   23   42
B:10-4 Försänk 155 x 800 x 120   16   36
B:10-7 Försänkt 155 x 800 x 120   20   36
B:11 Hörn utåt 155 x 400/400 x 120   19 4 28
B:12 Hörn inåt 155 x 250/250 x 120   20   28
B:14 Ansl B-A 155 x 500 x 120   14   32
B:15 Ansl B-A 155 x 500 x 120   14   32
B:2 Konvex 155 x 500 x 120 6-12 15   42
B:3 Konkav 155 x 500 x 120 6-12 15   42
B:4 Konvex 155 x 785 x 120 4,5 22 36 42
B:43 Konkav 155 x 500 x 120 4,5 23 36 32
B:5 Konvex 155 x 785 x 120 3,0 22 24 42
B:53 Konkav 155 x 785 x 120 3 23 24 32
B:6 Konvex 155 x 785 x 120 2,0 22 16 42
B:7 Konvex 155 x 785 x 120 1,0 22 8 42
B:75 Konvex 155 x 590 x 120 0,75 16 8 32
B:8 Konvex 155 x 785 x 120 0,5 22 4 35
B:9-7 Försänkt 155 x 800 x 120   20   36
B:9-4 Försänkt 155 x 800 x 120   16 8 36

 

System

 

G-stöd typ C

Typ C är ett enkelt G-stöd till parker, trädgårdar och gårdsmiljöer med liten belastning från mekanisk snöröjning.

 

Fler bilder

 

Finns i följande färger

Naturgrå

 

Typ Dimension Radie Kg/st St/varv St/pall
           

 

System

 

G-stöd typ D

Typ D är ett kraftigt avgränsat stöd för de tyngre trafiklederna som t ex större matarleder, in- och utfartsleder till tätorter, rondeller, refuger och industriplaner. Ett bra alternativ till gator med stor belastning och återkommande behov av toppbeläggning.

 

Fler bilder

 

Finns i följande färger

Naturgrå

 

Typ Dimension Radie Kg/st St/varv St/pall
D:1 Drän 155 x 800 x 160   33   30
D:1 Rak 155 x 800 x 160   31   30
D:10-4 Försänkt hö 155 x 800 x 160   21   36
D:10-7 Försänkt hö 155 x 800 x 160   25   36
D:11 Hörn utåt 155 x 400/400 x 160   28 4 20
D:12 Hörn inåt 155 x 250/250 x 160   26   20
D:14 Ansl D-B 155 x 500 x 160   18   30
D:15 Ansl D-B 155 x 500 x 160   18   30
D:2 Konvex 155 x 500 x 160 6-12 20   30
D:3 Konkav 155 x 500 x 160 6-12 20   30
D:4 Konvex 155 x 785 x 160 4,5 32 36 25
D:5 Konvex 155 x 785 x 160 3,0 32 24 25
D:6 Konvex 155 x 785 x 160 2,0 32 16 25
D:7 Konvex 155 x 785 x 160 1,0 32 8 20
D:75 Konvex 155 x 590 x 160 0,75 22   32
D:8 Konvex 155 x 785 x 160 0,5 32 4 15
D:9-4 försänkt vä 155 x 800 x 160   21   36
D:9-7 försänkt vä 155 x 800 x 160   25   36

System